Kvaliteetne ehitus ja vesiehitus spetsialistide poolt

Lai teenuste valik

vaata rohkem

Hoiame rannikualad korras ja hoitud

Kivineeme muul

Vaata rohkem

Kaevetööd

pinnasetööd, maaparandustööd - kaevetööd – kopatööd, kaeve- ja pinnasetööd traktoriga - kaeve- ja pinnasetööd kopaga - mulla- ja planeerimistööd - pinnase planeerimine - pinnase tasandustööd - pinnase koorimine - kraavide, veetrasside, kanalisatsiooni kaevamised - kanalisatsiooni trasside, kanalisatsioonikraavi kaevamine - kraavi, kraavide kaevamine, rajamine - kuivenduskraavide kaevamine kuivenduskraavide rajamine -- kõikvõimalikud kaevetööd - tiigid, madalamad kaevud jne. - veekogude süvendamine - vundamendi kraavide kaevamine - vundamendi kraavid - pinnase ettevalmistus - pinnase kaevamine - pinnase kaevetöö, kaevetööd - pinnase koorimistööd - pinnase planeerimine, planeerimistööd - pinnase silumine, tasandamine, tasandus - pinnasetööde teostamine